Detta är en översikt över hur presentationen av släkten Olbers av Celle 
 i Tyskland, Holland och Sverige har delats upp i mindre släktgrenar. 
 Om du har frågor om personer nämnda i siten eller har synpunkter på den eller
förbättringsförslag så kontakta gärna mig genom: …. Göran Olbers
hemsida
To my homepage
 
B   D   F   H   J
        Webkarta        
                 
11 Tyska huvudgrenen
 
    De första Olbers
 i Sverige
        11
 
     
 
       
13     Caspar Olbers
efterlevande
      Släkten von
Oldensköld  
    13
                 
15     Organistgrenen       Johan Olbers
efterlevande
Ernst Olbers
efterlevande
15
                 
17
    Ihlienworth grenen       Levinius Olbers
efterlevande
    17
   
 
   
 
     
19         Emigranter till
Holland
      Jacob Olbers
efterlevande
19 Själv tillhör jag Jacobs
gren, se I20
                    Där finns också min
farmor. Se G12.
21                 Christian Severins
efterlevande
21 Se också I24 i Ellen
Bährs egna träd.
                 
23                 Släkten
Ahlberg
23
B D F H J