Personregister (A - S)
    Till personens ansedel
    Personens förekomst i annans ansedel


Ahlberg, Anna Mariana (1747-1813)
Ahlerot, Ingrid (1725-1799)
Apiarie, Anna Dorothea (1729-1811)
Bothén, Carl Edvard (1789-)
Bothén, Carl Edvard (1819-1869)
Bothén, Fredrika Albertina ()
Bothén, Magnus (1748-1820)
Carlberg, Britta Johanna (1798-)
Carlberg, Carl Daniel Fredrik ()
Carlberg, Carl Gustaf (1803-)
Carlberg, Johan David (1801-)
Chapman, Brita Lovisa ()
Chimaer van Oudendorp, Daniel Niclas (-1807)
Cronsjoe, Anna Kristina (1756-1781)
du Bucquoy, Alida Elisabeth (1696-(1746..1747))
Egge, Carl Ulrik (1769-1827)
Grön / Groen, Anders / Andreas Jürgen (1719?-1769)
Hamnqvist, Carl ()
Hård av Segerstad, Anna (-1731)
Hård av Segerstad, Anna (1737-1800)
Hård av Segerstad, Beata Eleonora (1730-1817)
Hård av Segerstad, Brita Elisabeth (1727-1774)
Hård av Segerstad, Johan Gustav (1731-1780)
Hård av Segerstad, Klara Maria (1733-1782)
Hård av Segerstad, Lennart (1694-1768)
Lagerström, Carl Magnus (1691-1759)
Lagerström, Fredrika (?) ()
Lillienwalldh, Carl Christian (1769-1845)
Maule, Elisabeth (1741-1778)
Olbers, Anna Maria (1702-1786)
Olbers, Cornelius (1774-1840)
Olbers, Agatha Cornelia (1771-1802)
Olbers, Agatha Petronella (1726-1796)
Olbers, Alida, Maria (1786-1855)
Olbers, Anders / Andreas ()
Olbers, Anders Reinhold (1770-1770)
Olbers, Andreas / Anders /Anton / Johan ((..1653)-)
Olbers, Anna (Lisa) Elisabeth (1777-1841)
Olbers, Anna Elisabeth (Lisa) (1721-1810)
Olbers, Axel Fredrik (1775-1855)
Olbers, Carl (1723-1795)
Olbers, Carl Fredrik Friderich (1723-(1724..1725))
Olbers, Carl Vincent (1788-1868)
Olbers, Catharina ()
Olbers, Christian Severin (1781-1859)
Olbers, Christina Beata (-1753)
Olbers, Christina Beata (1755-)
Olbers, Christina Eleonora (1772-1798)
Olbers, Clara (1713?-1778)
Olbers, Clara Catarina (1766-1842)
Olbers, Clara Christina (1747?-1818)
Olbers, Daniel Nicolaus (1687-1731)
Olbers, Daniel, Nicolaus d.y. (1761-1839)
Olbers, David (1718-)
Olbers, Elisabeth (1706-1761)
Olbers, Elisabeth (1766-1766)
Olbers, Fredrik (1727-1780)
Olbers, Helena Maria (1768-)
Olbers, Jacob (1763-1830)
Olbers, Jan Peter ((1719..1720)-(1724..1725))
Olbers, Johan (Jan/Jean) (-1755)
Olbers, Johan / Jan /Jean Peter / Petrus (1730-1774)
Olbers, Johan Andreas/Andris (1673-1740)
Olbers, Johan David (1763?-1808)
Olbers, Johanna Kristina (1772-1844)
Olbers, Johanna, Clementina (1778-1779)
Olbers, Johannes (1769-1790)
Olbers, Jonas (1772-1789)
Olbers, Judith ()
Olbers, Katarina (1756?-1781)
Olbers, Levin / Levinius (1767-1824)
Olbers, Levinius (1725-1804)
Olbers, Lona (1766-1819)
Olbers, Lovisa (1762-1820)
Olbers, Maria, Elisabeth (1681?-1754)
Olbers, Martina Christina ()
Olbers, Nils Julius (1783-1783)
Olbers, Ulrika (1730-1807)
Olbers, Vincent (1729-)
Olbers, Vincent (1768-1834)
Oldenskiöld, Bengt (1769-1818)
Oldenskiöld, Erik Christian Eriksson (1767-1818)
Palm, Anna Kristina ()
Pettersson, Johan (-1811)
Piscator, Charlotta Christina "Lotta Stina" (1745-1821)
Piscator, Charlotta Christina = 229 ()
Sahlberg, Catharina (1739-1802)
Schmeér, Anna Maria (1733-1784)
Schröder, Clara (1690-1739)
Schütz, Anna Maria (1748-1808)
Schütz, Anna Maria (-1769)
Schütz, Clara (1738?-1795)
Schütz, Jacob (1709-1772)
Schütz, Johan (Jan) (1722-1797)
Schütz, Johan Henrik (1763-1828)
Schütz, Samuel (1736-1805)
Schütz, Ulrika (-1792)
Spargren, ( Bernhard / Bernt ) (antagen relation) (1776?-1826)
Spargren, Brita/Birgitta Sophia (1779-1834)
Spargren, Inga Carolina (1782-)
Spargren, Magnus (1772-)
Spargren, Olof (1734?-1813)

A - S T - Å


     

Framställd i februari/mars 2004 av Göran Olbers