Olbers, Levinius
1725-1804

Porträtt

Sjökapten i Ostindiska kompaniet. Född i augusti 1725 i Göteborgs Tyska församling. Död 11/12 1804 på Högärdet, Fors (P).
Anfader till den yngre svenska släktlinjens första gren.

Fadern dog när Levinius var 6 år. Möjligen genom en farbroders förmedling kom han tidigt in i Ostindiska kompaniet. Hans första sjöresa skedde med Suecia 1739, som dock förliste. Levinius klarade sig emellertid och gav sig ut på nytt 1748, denna gång som 5:e styrman. I sin kariär gick han sedan igenom alla styrmansgraderna och gjorde sina sista tre resor som kapten. Med i varje fall 11 genomförda resor och 3 skeppsbrott blev han en av de mest erfarna ostindienresenärerna i kompaniets historia.
På land bodde Levinius först på Lindholmens gård på Hisingen (O). Under första hälften av 1760-talet sökte han sig upp till Sjuntorpstrakten och slog sig snart ned på Högärdet där han kom att bo till sin död. Många av de barn han fick, bosatte sig också i trakten och många äktenskapspartners hämtades ur släkten Ahlberg, som också bodde där i närheten.
Tillsamman med prosten Hans Gedda lät han inrätta en gravplats vid Fors kyrkogård och där ligger både han och hans tre hustrur jämte många andra tillhörande släktingar.

Levinius Olbers.
Född 1725. Död 1804.
f Daniel Nicolaus Olbers. Född i feb. 1687 i Stockholm. Död 21/5 1731 i Göteborgs Tyska församling. Sv. handelsagent i Amsterdam och senare stadsmäklare i Göteborg. ff Andreas / Anders /Anton / Johan Olbers. Född före 1653 i Hanover, Tyskland. Handlanden möjligen hovförgyllare.
fm ? ?.
m Alida Elisabeth du Bucquoy. Född 11/11 1696 i Amsterdam. Död 1746-1747 i Tyska församlingen, Göteborg. mf Pieter / Pierre Buquoy / Du Bucquoy. Född 8/12 1661. Död efter 1711. Marmorhandlare i Holland.
mm Alida Hartman (Rortenau)(Rortman)(Rarteman). Född mellan 1664 och 1665. Död 21/4 1711 i Amsterdam.

Gifte och barn
Elisabeth Maule.
Gift 25/11 1760 på Lindholmen, Lundby (O).
  Daniel, Nicolaus d.y. Olbers.
  Jacob Olbers.
  Lona Olbers.
  Levin / Levinius Olbers.
  Johannes Olbers.
  Jonas Olbers.
  Cornelius Olbers.
  Axel Fredrik Olbers.
  Anna (Lisa) Elisabeth Olbers.
  Johanna, Clementina Olbers.
Anna Kristina Cronsjoe.
Gift 22/8 1779 på Häggåna gård Romeleds s:n Flundre led.
  Christian Severin Olbers.
Anna Mariana Ahlberg.
17/1 1783 på Åsbräcka i Åsbräcka socken (P).
  Nils Julius Olbers.
  Alida, Maria Olbers.
  Carl Vincent Olbers.


     


     

Uppdaterad i april 2005 med hjälp av DISGEN version 8.0c.