Schutz Jacob
1709-1772

Handels- och politiborgmästare i Göteborg, direktör i Ostindiska Kompaniet och möjligen riksdagsman.
Född 21/2 1709 i Göteborg. Död 12/7 1772.

Fortsatte sin fars och svärfars handelsverksamhet med bl.a. kattuntryckeri och repslageri. Han kom också att äga del i Kållereds, Rådanefors och Öxnäs järnbruk. Britta Söderberg skriver att han också arrenderade stadens tegelbruk och liksom brodern Johan var en av stadens ledande industrimän.

Borgmästare i Göteborg blev han 1750, ett uppdrag som han dock avsade sig 1754 sedan han 1752 blivit direktör vid Ostindiska Kompaniet i dess andra och tredje oktroj och blivit änkling 1753. Han var riksdagsman i borgarståndet åren 1765-1766 och 1769-1770.

Olga Dahl skriver: Handelsman Herr Jacob Schütz lät den 17.3.1746 första gången uppbjuda ett emellan handelsmännen Herr Peter Ekmans och Herr Johan Anderssons hus på Stora Hamnegatan beläget hus och gård, som han köpt av handelsmannen Hr David Olbers tillika med de uti dem emellan upprättade köpekontraktet av den 14 denna månad uppförda lösören till en summa av 6 700 d smt. . David Olbers var Jacobs svåger som kommit på visst obestånd och huset torde ha varit hustruns uppväxthem.

Jacobs familj bodde nog inte här själva utan i fastigheten 5.22–23 i kv. Frimuraren
1758 står Jacob också som ägare till Säteriet Marieberg i Kungälv, med underliggande hemman.

Under senare hälften av 1760-talet slutade sillen att gå till och tillsamman med andra händelser gick Göteborg mot en depressionsperiod. Jacob uppges ha tillhört den mest drabbade gruppen.

En annan motgång var branden 1802 då huset i kv. Frimuraren brann ner.

Jacob slutatde dock inte sina dagar som en fattig man. Förmögenheten uppgick enl. Wilhelm Bergs anteckningar till 850.000 daler - en förmögenhet som till sin största del inkl. säteriet Marieberg gick till sonen Henric, som i sin tur ägnade ett helt liv åt att sätta sprätt på pengarna.

Jacob Schutz. Född 1709. Död 1772. f Samuel d.ä. Schutz. Född 1676-01-31. Död 1740. ff Jacob Schutz. Född 1638 i Mettingen. Död 1690. Sadelmakarmästare.
fm Anna (Ancke) Iserberg. Född 1642. Död 1690.
m Anna Maria Prunk. Född mellan 1686 och 1687. Död uppskattat 1757. mf Jacob Jacobsson Prunk. Född 1646. Död mellan 1728 och 1729. Skeppsbyggmästaren.
mm Catarina von Egmont. Född 1655. Död mellan 1724 och 1725.

Gifte och barn
Christina Beata Olbers.
Gift 1734 i Tyska församlingen, Göteborg.
  Samuel d.y. Schutz.
Född 1736, död 1805.
Handlanden i Göteborg
Gift med Birgitta Sofia Liedberg.
  Clara Schutz.
Född 1739.
Gift med superkargören i OIC Gabriel Beyer (i hans andra gifte).
Anna Maria Schmeér.
Gift 1756.
  Anna Maria Schütz.
  Johan Henrik Schütz ("Galna greven").

Framställd/reviderad i november 2011 av   Göran Olbers.
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.