Olbers, David
1718-

Först handlanden i Göteborg sedan rådman i Kungälv. Född 21/12 1718 i Göteborg.
David bodde som barn med sina föräldrar på Södra Hamngatan i Göteborg i ett hus som han senare övertog efter fadern. 1738 var David inskriven vid universitetet i Lund. Han var stundtals mycket välbeställd och ägde en tid godset Marieberg i Kungälv, men var också en tid kring 1746 tvungen att lämna landet p.g.a. dåliga affärer. Efter återvändandet var han rådman i Kungälv och ägde ett tegelbruk där.

David Olbers. Född 1718. f Johan Andreas/Andris Olbers. Född 1673 i Stockholm. Död 1740 i Göteborgs Tyska församling. Handlanden och rådman i Göteborg med assessors titel. ff Andreas / Anders /Anton / Johan Olbers. Född före 1653 i Hanover, Tyskland. Handlanden möjligen hovförgyllare.
fm ? ?.
m Clara Schröder. Född 1690 i Göteborg. Död 1739 troligen i Tyska församlingen, Göteborg. mf Johan Schröder. Född 1660 i Göteborg. Död 1698 i Göteborg. Handelsman i Göteborg.
mm Clara Matsen/Mattson. Född 1660 i Göteborg. Död 1709 i Göteborg.

Gifte och barn
Ingrid Ahlerot.
Gift
  Clara Christina Olbers.
  Christina Beata Olbers.
  Katarina Olbers.
  Lovisa Olbers.
  Johan David Olbers.
  Helena Maria Olbers.
  Martina Christina Olbers.


     


     

Framställd i februari/mars 2004 med hjälp av DISGEN version 8.0c.