Här används FreeFind  som sökmotor

Versionen av sökmotorn har begränsad kapacitet så sökning måste ske separat för den svenska släkten resp. utländska släkten

*    Sök på den svenska släkten (Searching among Swedes)

*    Sök på den övriga släkten    (Searching among people outside Sweden)

 

Här nedan finns råd om hur sökning kan ske!

 

 

Som standard sker sökning efter sidor som innehåller alla sökord som du har angivit. Om det inte går söks sidor där något av orden finns med. 

Därutöver finns det flera möjligheter att anpassa sökningen, varav här kan nämnas:

1. Frassökning
Sökmotorn stödjer tre typer.

*  För att hitta en exakt fras används ”citationstecken” runt frasen.

*  För att hitta sidor med näraliggande ord används [raka parentestecken].
Söker du t.ex. [Eva Palm] hittas Eva Maria Palm med, vilket inte blir fallet vid sökning ”Eva Palm”. 

*  För att hitta ord med lite större spridning används {denna typ av parentes}.

2. + och – tecken

*  Om ett ord föregås av ett + tecken krävs att det ordet skall finnas på den sökta sidan.

*   Om ordet föregås av ett tecken krävs det att ordet inte förekommer pV den sökta sidan.

3. S.k. : wildcardstecken

*  Om ett frågeord slutar med ett * tecken betyder det att alla ord som börjar på samma sätt som frågeordet men sluta på vad som helst eftersöks.

*  När ett frågeordet innehåller ett ? tecken innebär det att ? tecknet står för vilken bokstav som helst.

Alla svkalternativ kan kombineras!