von Oldenskiöld, Brita Johanna
1808-1810

Stiftsjungfru

Brita Johanna von Oldenskiöld.
Född 15/8 1808 i Södra Råda.
Död 1/3 1810 i Grava.
f Axel von Oldenskiöld.
Född 23/3 1773. Död 24/3 1820. Överstelöjtnant.
ff Erik von Oldenskiöld / Olbers. Född 9/7 1725. Död 30/5 1781. Sekundmajor vid Närkes och Värmlands regemente.
fm Charlotta Christina Piscator.
m Brita Johanna Maria Åberg. Född 28/6 1778. Död 4/8 1843. mf Gustaf Åberg. Borgmästare i Åmål.
mm Märta Christina Amelberg.


     


     

Framställd i maj 2011 av   Göran Olbers.
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.