von Oldenskiöld, Jan Erik Gustaf
1803-1859

Godsägare.

Jan Erik Gustaf von Oldenskiöld. Född 23/5 1803. Död 1859. f Axel von Oldenskiöld. Född 23/3 1773. Död 24/3 1820. Överstelöjtnant. ff Erik von Oldenskiöld / Olbers. Född 9/7 1725. Död 30/5 1781. Sekundmajor vid Närkes och Värmlands regemente.
fm Charlotta Christina Piscator.
m Brita Johanna Maria Åberg. Född 28/6 1778. Död 3/8 1843. mf Gustaf Åberg. Borgmästare i Åmål.
mm Märta Christina Amelberg.

Gifte och barn
Brita Christina Ågren. Född 1809. Död 1879.
Gift 1837
  Christina Maria von Oldenskiöld. Född 1838. Död 1917.
  Erika Augusta Amalia von Oldenskiöld. Född 19/7 1840.
  Sofia Charlotta von Oldenskiöld. Född 1843. Död ogift 1890-talet.
  Emma von Oldenskiöld. Född 7/6 1845.


     
     

Senast reviderad oktober 2008