Olbers, Erik
1795-1862

Klockare och skollärare.
Född 1795 (datum och exakt plats osäkert).
Död i leverinflammation 1862-01-15 i Deglund, Gustav Adolf (S).

Var Erik föddes är oklart eftersom han inte står att finna i Ö Tönnets födelselängd där föräldrarna bodde. Datumet varierar i olika källor, men året 1795 står på gravstenen och samma år och datumet 23/2 anges i en husförhörslängd.

Enligt husförhörslängden (HFL) 1817-23 bor han i fädernehemmet med efternamnet Eriksson och står som torpare. Fadern är antecknad död 1818. Kvar hemma bor modern Marit och systrarna Marit och Ingeborg.

Enl efterföljande HFL 1823 - 1828 flyttade han till Gustafva 1824. Han är inskriven två gånger, dels som Ersson dels som Oldenskiöld. Mamma Marit bor kvar liksom systrarna Christina och Ingeborg. Systern Marit anges död utan närmare uppgifter.

Flyttningen sammafaller i tiden med att han gifte sig. I Gustav Adolf bosätter familjen sig i Deglund (enligt HFL inflyttad från Ekshärad 1825 med hustru). Han återtog nu familjenamnet Olbers.

I Gustav Adolf blir Erik klockare. Han var utbildad för det av organisten Berglöf i Gunnarskog. I hemmet föds barnen efterhand. Familjen hade som piga, Eriks 20 år yngre syster Bolla. Hon ersätts senare av en Stina Maja Ersdotter som troligen är en annans systers dotter.

När Erik är 44 år dör hans första hustru och han gifter sig på nytt året därpå. Yngsta barnet var då bara sex år gammalt. Några barn som lever länge får han inte i det nya äktenskapet men till huset flyttar två av hustruns yngre systrar.

Erik var också skollärare och i Uddeholms historia 1960 av Ingvar Andersson kap. 15, s. 309 står: I Gustaf Adolfs skola gjorde den nitiske läraren E. Olbers länge en god insats, som också uppmärksammades; bolaget beslöt att utverka en belöning åt honom 1852-54. (Det förefaller alltså som om det var bolaget som hade honom anställd som lärare).

Erik Olbers. Född 1795. Död 1862. f Erik Christian Eriksson Oldenskiöld. Född 12/3 1767. Död 1818. Sjöfarare, lärare, bonde . ff Erik von Oldenskiöld / Olbers. Född 9/7 1725. Död 30/5 1781. Sekundmajor vid Närkes och Värmlands regemente.
fm Charlotta Christina Piscator.
m Marit Ingemarsdotter. Född 25/4 1773. mf Ingemar Torbjörnsson. Född 16/12 1742.
mm Marit Olufsdotter. Född 20/6 1747. Död före 1791.

Gifte och barn
Katarina Jansdotter. Född 21/10 1802.
Död 1839
Gift
  Kristina Maria Olbers. Född 14/2 1826. Död 1850.
  Katarina Lovisa Olbers. Född 26/11 1827. Död i reumatisk feber 4/3 1906.
  Johan /Jan Erik Olbers. Född 7/1 1830.
  Per Herman Olbers. Född 17/2 1834.
(Maria) Maja Greta Asplund. Född 10/6 1820. Död 21/10 1882.
Gift 2/2 1840
  Carl Olbers. Född 1/7 1840.
     

Framställd i juni 2013 av   Göran Olbers.
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.