Håkansson, Bengt

Bengt Håkansson.    
 
   
 

Gifte och barn
Kerstin Ersdotter. Född 8/3 1793.
Gift
  Håkan Bengtsson.

     

Senast adressjusterad i juli 2004