Piscator, Charlotta Christina "Lotta Stina"
1745-1821

När fadern, prästen Bengt, dör 1776, står Charlotta ogift med 3 barn "oäkta", med en gift man. Församlingen begärde dock nådeår för henne hos K M:t eftersom hon pliktat efter lag och sin synd "hjärteligen ångrat" och sig "igenom ett utmärkt hederligt uppförande förbättrat".

Charlotta Christina "Lotta Stina" Piscator. Född 23/5 1745. Död 6/4 1821. f Bengt Benedictus Andersson Piscator. Född 16/10 1693. Död 1776. Kyrkoherde i Ekshärad (Älvdalen). ff Andreas Piscator. Född 22/6 1659. Död 17/8 1729. Kyrkoherde i Ekshärad.
fm Maria Auren / Aurenia. Född 25/1 1665. Död 27/10 1730.
m Elsa Andersdotter Arenberg. Född 13/2 1721. Död 4/11 1755. mf Anders Arenberg. Född 1677. Död 14/4 1754.
mm Maria Streng.

Gifte och barn
Erik von Oldenskiöld / Olbers. Född 9/7 1725. Död 30/5 1781.
Utom äktenskap
  Erik Christian Eriksson Oldenskiöld. Född 12/3 1767. Död 1818.
  Bengt Oldenskiöld. Född 21/2 1769. Död i 50-årsåldern 17/4 1818.
  Axel von Oldenskiöld. Född 23/3 1773. Död 24/3 1820.

                        Inom äktenskap
                        Gift 12/3 1779
  Sofia Charlotta von Oldenskiöld. Född 1779. Död 11/8 1850.
  August Fredrik von Oldenskiöld. Född 22/6 1780. Död ogift på hemresa från Ostindien med skeppet Sofia Magdalena 9/3 1799.

     

Senast adressjusterad i juli 2004