von Oldenskiöld, Axel
1773-1820

Tillhörde Närkes och Värmlande regemente. Deltog i krig mot Ryssland 1788-90 för att återerövra Finnland, mot Preussen 1807 samt mot Norge 1808-09 och 1814.

Axel von Oldenskiöld. Född 23/3 1773. Död 24/3 1820. Överstelöjtnant. f Erik von Oldenskiöld / Olbers. Född 9/7 1725. Död 30/5 1781. Sekundmajor vid Närkes och Värmlands regemente. ff Johan Andreas/Andris Olbers. Född 1673. Död 1740. Handlanden och rådman i Göteborg med assessors titel.
fm Clara Schröder. Född 1690. Död 1739.
m Charlotta Christina Piscator.  
 

Gifte och barn
Brita Johanna Maria Åberg. Född 28/6 1778. Död 3/8 1843.
Gift 11/2 1802
  Jan Erik Gustaf von Oldenskiöld. Född 23/5 1803. Död 1859.
  "Stina" Christina Augusta von Oldenskiöld. Född 11/8 1804. Död 20/10 1860.
  Axel von Oldenskiöld. Född 17/4 1806. Död 1858.
  Brita Johanna von Oldenskiöld. Född 1808. Död 1810.
  Anders Mauritz von Oldenskiöld. Född 23/6 1812. Död ogift 1838.
  Brita Johanna von Oldenskiöld. Född 14/2 1817. Död 27/11 1857.

     

Senast reviderad oktober 2008