von Oldensköld, Thomas

Med hänvisning till PUL redovisas här inte fler uppgifter.

Thomas von Oldensköld. f Tord-Erik Gustaf von Oldenssköld. Född 1923. Furir vid flottan. ff Tord Sigge Christer von Oldenssköld. Född 14/12 1887. Kamrer, bokhandlare i Norköping.
fm Eva Jenny Maria Carlsson. Född 26/3 1888.
m Naemi Victoria Gustavsson Gustavsson. Född 1924.  
 


     

Senast adressjusterad i juli 2004