Sandberg, Carl Levin Emanuel
1873-1925

Undervisningsråd.
Född 6/5 1873. Död 4/12 1925.

Porträtt

Tilltalsnamnet var Carl när han var liten, Emanuel eller "Manne" när han var stor.

Jag har haft möjligheten att läsa brev från föräldrarnas skriftväxling från när Emanuel var liten, ett kapitel om Emanuel i Axel Hirsch bok "Levande och bortgångna - några minnesbilder från arbetsfält" samt en minnesskift efter hans bortgång av kollegan Enoch Ingers. Har genom detta mer information än här redovisat om hans liv - information som kan utväxlas efter kontakt med mig.

Här nedan redovisas lite uppgifer om hans liv i sammandrag:
Född i Bäckäckra prästgård i Härja församling. När han var 14 år flyttade familjen till prästgården i Häggum där fadern blivit kyrkoherde. Emanuel hade då redan börjat sin externa skolgång i Skara läroverk. Efter färdig examen där fortsatte studierna i Uppsala troligen från vt 1891. Studierna varvades med en del läraruppdrag som fortsatte efter färdiga studier 1902-1903 vid olika läroverk, flickskolor och seminarier.

1909 utsågs han till sekreterare i folkskoleundervisningskommittén och 1910 till rektor vid folkskoleseminariet i Linköping. Genom kontakter i dessa arbeten kallades han som kansliråd till Kungl. Maj:ts kansli 1912 och blev chef för folkskolebyrån under ecklesiastikminister Fridtjuv Berg och vidare 1918 avdelningschel för folkskolavdelningen i skolöverstyrelsen.

Han bodde på Östermalm i Stockholm först på Torstensonsgatan och sedan på Linnegatan 76 och där gifte han sig 1921. De adopterade en son vars bakgrund jag ännu inte känner.

Till sin karktär var Emanuel allmänt omvittnat arbetsam, omdömesgill och mycket social och fördragsam mot andra människor.

Emanuel Sandbergs liv ändades något efter de 50:o. Modern, då änka, dog i april 1925 och Emanuel höll för alla syskons räkning ett tal vid den öppna graven. Han var dock då redan märkt av sjukdom och i december samma år dog han själv. Han hade då sista tiden varit intagen på Sofiahemmet med daglig intag av morfin. Han begravdes på Solna kyrkogård

Två år efter begravningen restes en minnesvård vid graven beskrivet i en tidning (Dagligt Allehanda?) 5/6 1927
"På, Solna kyrkogård ägde på lördagsmiddagen en högtidlighet rum, då en minnesvård avtäcktes på kanslirådet Emanuel Sandbergs grav.
På den enkla men värdiga minnesvården, ett kors av svart Gotlandssandsten, vilken åstadkommits genom insamling bland vänner och kamrater till den avlidne, läses å ena sidan hans namn och å den andra: "Åt människovännen och folkbildningens hängivne främjare restes vården".
Bland de talrika närvarande märktes representanter från ecklesiastikdepartementet, skolöverstyrelsen samt lärarkåren".

Proband
Carl Levin Emanuel Sandberg,
1873-1925
f Carl Gustav Sandberg. Född 23/3 1839 i Hömb (R). Död 19/11 1917. Kyrkoherde i Sandhem (R) och Sjogersta (R).
ff Carl Sandberg. Född 1805. Död 1893. Skomakarmästare.
fm Johanna Lundqvist. Född 1803. Död 1885.
m Anna Johanna Mathilda Olbers. Född 27/6 1844 på Aske, Håtuna (B). Död 23/4 1925. mf Anders Levin Olbers. Född 1800. Död 1852. Fil mag, kyrkoherde Husaby, Skara stift senare prost.
mm Johanna Wilhelmina Sehmann. Född 1807. Död 1867.

Gifte och barn
Eva Fogelqvist.
Gift 1921

     

Framställd/reviderad i september 2016 av   Göran Olbers.
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.