Sandberg, Fredrik Wilhelm Efraim
1881-
Kansliråd.

Född 6/7 1881.

Bodde 1931 i Stockholm.

Var 1938 delägare i Lunden enl Flundre Härad.

Ur Nordisk Familjebok 1932:
Sandberg Fredrik Wilhelm Efraim, ämbetsman, bror till K.L.E. Sandberg.
Blev fil lic. 1908, förste kanslisekreterare i Ecklesiastikdep. 1917, kansliråd i Ecklesiastikdep. 1921. S. har bl.a. varit sekr. hos sakkunnigkommittéer för ett stort antal frågor på undervisningsområdet. Han var jämväl sekr. i skolutskottet vid 1927 års riksdag.
S. är medarbetare i Nordisk Familjeboks 3:e upplaga.

Proband
Fredrik Wilhelm Efraim Sandberg,
1881-
f Carl Gustav Sandberg. Född 23/3 1839 i Hömb (R). Död 19/11 1917. Kyrkoherde i Sandhem (R) och Sjogersta (R).
ff Carl Sandberg. Född. Död efter 1885. Skomakarmästare.
fm Johanna Lundqvist. Född. Död 10/2 1885.
m Anna Johanna Mathilda Olbers. Född 27/6 1844 på Aske, Håtuna (B). Död 23/4 1925. mf Anders Levin Olbers. Född (1) 26/3 1800 på Lunden i Fors (P).. Död 28/5 1852 på Husaby prästgård, Husaby (R). Fil mag, kyrkoherde Husaby, Skara stift senare prost.
mm Johanna Wilhelmina Sehmann. Född 20/8 1807 på Aske, Håtuna (AB). Död 4/4 1867 på Lunden, Fors (P).

Gifte och barn
Emy Sophia Catania Mossberg.
Gift 1916

     

Framställd i oktober 2008 av Göran Olbers