Olbers, Carl
1819-1892

Domprost och teologie professor i Lund.
Född 18/11 1819 på Solberga, Fors socken (P). Död 5/4 1892 i Lund.
Gymnasist i Göteborg; student i Lund; prästvigd 1844. Docent i pastoral teologi i Lund 1848. Teologie adjunkt 1853 och prost 1854. Efter kyrkoherdetjänst i Stångby och Wallkärra församlingar fortsatte karriären på Lunds universitet. Carl uppges ha varit den dominante på den teologiska fakulteten. Han var dess vetenskapliga samvete, högkyrklig, fostrad i den Hegelska andan med obevekligt sinne för logik ock klarhet. Han var långsam och eftersinnande i sitt tal och ansågs av många som hård examinator och allmänt tråkig i sin framtoning. Av närstående ansågs han dock gladlynt mycket trogen sina vänner. Han var även allmänt omtyckt av eleverna i Göteborgs nation som han var föreståndare för. En större gravvård restes av dessa, efter hans död, på S:t Peters klosterkyrkogård i Lund.

Carl Olbers. Född 1819. Död 1892. f Vincent Olbers. Född 31/3 1768 på Karstorp, Romeleds socken, Västergötland. Död 28/8 1834 på Anstorp. Assessor. ff Johan / Jan /Jean Peter / Petrus Olbers. Född 10/5 1730 i Tyska församlingen, Göteborg. Död 3/4 1774 på S:a Helena. Förste styrman i Ostindiska Kompaniet; Godsägare.
fm Catharina Sahlberg. Född ca. 1739. Död 28/9 1802 på Lunden, Gärdhem (P).
m Helena Larsson. Född 1797. Död 1873. mf Lars Jonsson.
mm Inga Hansdotter. Född mellan 1757 och 1758.  
 

Gifte och barn
Margaretha Charlotte Ström. Född 8/11 1823 på Öveds kloster (M). Död 26/8 1899 i Lund.
Gift 8/6 1854 på Öveds Kloster, Malm, Öveds socken, Skåne.
  Clara Lovisa Helena Olbers. Född 12/3 1855 i Lund. Död som barn 3/2 1867 i Lund.
  Carl Olbers. Född 24/12 1856 i Lund. Död 1927.
  Ebba Levinia Olbers. Född 7/5 1859 i Lund. Död 18/6 1936 i Lund.
  Levin Olbers. Född 3/5 1861 i Lund. Död 6/2 1946 i Stockholm.
  Sigrid Alida Elisabeth Olbers. Född 30/3 1863 i Lund. Död 1903 i Styrsö (O).
  Elam Constantin Olbers. Född 20/6 1865 i Lund. Död som barn 30/6 1868 i Lund.


     


     

Reviderad i december 2008 av Göran Olbers. Se släktöversikten.