Olbers, Gustaf Julian
1842-1933


 Gustaf Julian Olbers 1842-1933

Godsägare.
Född 11/8 1842 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm.
Död 1/3 1933 i Ale-Skövde församling, Älvsborgs Län.

Gustaf Julian föddes i Stockholm på Svea artilleriregemente där fadern var bataljonspredikant. Eftersom denne några år senare blev kyrkoherde i Husaby så var det där Gustaf växte upp. I familjen fanns också en yngre syster Anna.

När Gustaf 1852 var 10 år gammal dog fadern. Under några år bodde modern kvar med sina barn i Husaby prästgård där barnen fick enskild undervisning av komministrarna Herdenstam och Ekman. Men när den efterföljande kyrkoherden i Husaby tillträdde 1855 flyttade man till Stockholm där Gustaf nu fick studera vid S:t Clara skola. Han blev gymnasist där 1857.

Familjen flyttade vidare till Uppsala 1861 för att Gustaf där skulle kunna studera dels filosofi, dels juridik. Troligen fördes inte studierna fram till en slutexamen.

År 1865 flyttade familjen till släktfideikomisset Lunden 1 mtl. i Fors socken (P) som Gustafs far, tillsammans med sin bror ärvt, men som Gustafs mor nu var ensamägare till. Gården var utarrenderad men arendatorn löstes nu ut.

Det gick dock bara två år till det att modern dog 1867 och Gustaf och Anna ärvde gården. Modern hade också arvedelar i sina föräldrars gods Aske i Håtuna (C) som nu tillföll barnen.

Gustaf titulerade sig possionat och drev gården med hjälp av trädgårdsmästare och annat kunnigt folk. Han blev ledamot i Elfsborgs läns hushållningssällskap och var 1868-1872 ordförande i kommunalstämma och nämnd i Fors och hade olika allmänna uppdrag. Systern Anna, som ville yrkesarbeta löstes ut från Lunden med en skuldförbindelse och flyttade till Winköl, möjligen för att där bli guvernant.

Gustaf själv gick i giftastankar och år 1870 gifte han sig i Stockholm med sin syssling Elisabeth Leijonmark. Under de första tre åren på Lunden födde hon honom två pojkar, Ewald 1871 och Georg 1873.

Elisabeth kom från en välbeställd släkt och Gustaf hade stora jordbrukarambitioner. Med hjälp av Gustafs ärvda pengar och ett i förtid uttaget arv av Elisabeth köpte man 1873 den stora gården Trankärr i Kungälvstrakten, med underlydande gårdar i Ytterby och Romelanda (O). Säljare av gården var förre ägaren Johan Rudolf Wennerholms son Rudolf. Priset var i varje fall över 100 tsn Rdl Rmt (olika uppgifter figurerar). Därutöver arrenderades det närbelägna Kålebacka i Romelanda.

Familjen bosatte sig på Trankärr 1874, men var fortfarande mantals- och skatteskriven på Lunden. På Trankärr lät Gustaf uppföra den nuvarande huvudbyggnaden och där föddes ytterligare tre barn varav dock blott dottern Marianne överlevde sina första år. Både den och den gamla mangårdsbyggnaden från 1832 finns fortfarande kvar.

På Trankärr bedrevs jordbruk men det syntes som om Gustaf inte hade någon större praktisk fallenhet för detta och stora förluster gjordes. För att undvika en omedelbar konkurs köpte Gustafs svärfar, kammarherre Evald Leijonmark år 1877 in Trankärr av Gustaf så att de flesta skulderna skulle kunna lösas. Gustaf fick fortsätta att driva gården men nu som arrendator.

Systern Anna hade gift sig 1872 och bodde i Härja (R) med sin make komministern Carl Sandberg. När Gustafs ekonomi nu blivit så osäker letade hon fram skuldbrevet för Lunden och konstaterade att någon gilltig säkerhet inte fanns utifall Gustaf skulle göra konkurs. Man behövde ställa berättigade krav på säkerhet vilket belastade Gustafs ekonomi ytterligare.

I augusti 1883 höll det inte längre utan Gustaf tvingades göra konkurs. Redan i november året före hade svärfadern tagit över driften av Trankärr med hjälp av en förvaltare Albin Dahl vilken skötte gården i samarbete med Elisabeths bror Gustaf Leijonmark på Tösslanda i Fuxerna (P). Denne senare flyttade själv in på Trankärr våren 1886. Gustaf med fru och dotter hade då redan flyttat till Vänersborg och pojkarna inackorderats i Göteborg. Både Gustafs hustru och dotter var sjukliga.

1898-99 flyttade Gustaf med fru och dotter till Göteborg och snart därefter till Örgryte. Lunden hade övergått i systern Annas ägo.

Gustaf fann arbete som kamrer i Äggproducentföreningen, en befattning han innehade tills han pensionerades 1917. Han blev vid 70 års ålder varmt hyllad av Svenska Smörprovningars Göteborgsavdelning och mottog då en guldmedalj för lång och trogen tjänst.

Hustrun Elisabeth dog 1913 men dottern Marianne fortsatte att hushålla för fadern vid sidan av sitt arbete som dispensärsköterska i Örgryte. 1924 dog även hon. Gustaf bodde efter det på olika ställen bl.a. i Tyringe där ena sonen var(varit) verksam.

1933 dog Gustaf i Ale-Skövde, 91 år gammal. Han begravdes i Göteborg. Sondottern Gun Olbers minns honom på hans ålders höst som en gammal nästa blind man.

Betr. Trankärr kan nämnas att gården fortfarande (2010) är i drift. Den ägs av Kungälvs kommun men arrenderas av Lars Josefsson som brukar gården i 3:e generation efter sin farfar Josef Johansson vilken köpte gården 1936. I den av Gustaf Olbers bygda mangården drivs förtjänstfullt en konferens- och festanläggning av Lars syster och svåger Margareta och Rune Alexandersson samt vännerna Mia och Bengt Ottosson under namnet Trankärrsgården AB, (se www.trankarrsgarden.se).

Gustaf Julian Olbers. Född 1842. Död 1933. Godsägare. f Anders Levin Olbers. Född 26/3 1800 på Lunden i Fors (P). Död 28/5 1852 på Husaby prästgård, Husaby (R). Fil mag, kyrkoherde i Husaby, Skara stift senare prost. ff Vincent Olbers. Född 31/3 1768 på Karstorp, Romeleds socken, Västergötland. Död 28/8 1834 på Anstorp. Assessor.
fm Juliana Christina Ahlberg. Född 19/6 1759 på Åsbräcka, Åsbräcka (P). Död 13/2 1815 på Lunden, Fors socken.
m Johanna Wilhelmina Sehmann. Född 20/8 1807 i Aske. Död 4/4 1867 på Lunden, Fors. mf Isak Gustav Sehmann. Brukspatron och ägare av Aske.
Född 1772 Död 1/1 1855
mm Anna Johanna Tham.
Född 1778 Död 15/10 1855

Gifte och barn
Elisabeth Aurora Leijonmarck. Född 16/4 1846 i Klara församling, Stockholm. Död 7/12 1913 i Göteborg.
Gift med en syssling på mödernet 16/9 1870 i S:a Clara kyrka , Stockholm
  Ewald Gustav Julian Olbers. Född 10/9 1871 på Lunden i Fors (P) . Död 17/8 1899 i Fors församling.
  Georg Wilhelm Olbers. Född 28/4 1873 i Stockholm. Död 26/1 1957 i Smedjebacken.
  Anders Ragnar Olbers. Född 23/2 1876. Död 6/3 1878.
  Anna Elisabeth Wilhelmina Olbers. Född 3/4 1879. Död 24/2 1881.
  Maria Anna Elisabeth (Marianne) Olbers. Född 7/3 1882 på Trankärr, Kungälv (O). Död 1/9 1924 i Göteborg.


     


     

Uppdaterad i oktober 2010 av Göran Olbers (se släktöversikten).
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.