Sandberg, Carl Gustav
1839-1917

Kyrkoherde i Häggum (R) och Sjogerstad/Rådene (R).
Född 1839-03-23 på Värdshuset, Kaflås , Hömb (R).
Död 1917-11-19 i Sjogerstad (R).
Begravd 1917-11-27 i Sjogerstad (R).

Levnadsbeskrivning

Carl växte upp på Värdshuset vid Kavlås och på Sörgården, Övertorp (R), dit föräldrarna senare flyttade.
Åtminstone från 1863 bodde han emellertid i Uppsala, studerande till präst vid Fjellstedska skolan. Han blev student där 1868 och prästvigdes i Skara 1871. Det året förlovade han sig också med Anna Olbers.

Carl fick sin första tjänstgöring i Skara. I september 1871 synes han ha fått ett vikariat i Larv men redan samma år kom han till näraliggande Tengene församling i Skaraborgs län såsom komminister.

Han skriver i brev 3/3 1872 att han varit i Sandhem. "Får se hur det går" står det. Bakom det står att Carl sökte ett pastorsämbete där. Provpredikan skedde 25/2 1872. Tydligen gick allt bra för alldeles i slutet av mars kom beskedet om att han fått arbete som komminister i Sandhems anexförsamling Härja. Detta betydde i praktiken att han och Anna kunde gifta sig.

Vigselakten skedde i maj 1872 i Wäster-Åkers kyrka i Uppland efter lysning i Fors. I Fors finns giftet registrerat av Släktdata med Carls titel som komminister i Tengenes församling. Carls bror Fredrik var präst i Wäster-Åkers kyrka och var den som vigde dem.

Det nygifta paret flyttade in i Härjas prästgård, Bäckäckra.
I Bäckäckra hade man 2 pigor och en dräng. Här föds barnen. Enligt tidens sed drev prästen själv sitt jordbruk vars avkastning stod för den huvudsakliga inkomsten.

Redan från sommaren 1876 finns belägg för att Carl led av reumatism och behövde besöka kurhotellet Mösseberg I Falköping. Problemen återkom under åren och flera kurorter, bl.a. Visby, besöktes. Sonen Fred skriver att Carl under fyra år var oförmögen att sköta sin tjänst som då måste uppehållas av en adjunkt.

År 1887 flyttar hela familjen norrut till prästgården i Häggum, ett resultat av att Carl fått en tjänst där som kyrkoherde.
Carl skriver att de efter en del nyköp hade 10 kor och 4 kvigor, 1 tjurkalv och 3 par oxar.
En änkefru Mathilda Lagergren (f. Almqvist 1818 i Rölanda (?) (P)) bodde med i huset i Bäckäckra. Hon flyttar också med till Häggum. (Denna fru Lagergren var en äldre vän till hustrun Anna. Hon kallades av barnen och fick också rollen som "mormor" i familjen. Man har tre pigor och tre drängar. ("Mormor" och pigorna Marie och (trotjänarinnan) Hilda flyttar senare också med till Sjogerstad).

År 1896 blev Carl kyrkoherde Sjogerstad och Rådene. Enl. Sveriges befolkning 1900 bestod hushållet i Sjogerstad förutom av makarna, av alla barnen och därutöver av änkefru Lagergren samt 3 pigor, en rättare, 2 drängar och en seminarieelev. Flyttningen skedde 1896 med tillträde 1897.

Sonen Fred skriver i boken"Minnen från Gamla Prästgårdar i Skara stift" att Carl, i likhet med flertalet av dåtidens präster, själv fick sköta sitt lantbruk. Speciellt i Härja och Häggum var det fallet. P.g.a. tilltagande ålder och sviktande hälsa arrenderades senare prästgårdens ägor ut. Fred skriver vidare att levnadssättet var enkelt och i stort fick klara sig på produkter som gården avkastade. P.g.a. reumatismen hade Carl dessutom läkarföreskrift att i huvudsak hålla sig till vegetarisk diet. Även vad gäller kläder baserades dessa på vad den egna gården gav av ull


"Sjukdom och kroppslig svaghet hindrade under senare år säväl far som mor i deras verksamhet inom församlingarna", skriver sonen Fred. "Särskilt för far kändes detta svårt, men han försökte så långt han kunde att fylla sina ämbetsplikter. Predika kunde han ej under sina sista levnadsår på grund av nedsättning i stämbandens funktionsförmåga, men åtskilliga förrättningar orkade han med och konfirmationsundervisningen kunde han länge sköta".

Efter en, under sina sista år sviktande hälsa dör Carl i november 1917.

Kondoleanser till änkan Anna var ställda till Sjogerstad, Skultorp. Bl.a. står: ”Allenstund han länge dragits med en sjuklig kropp kom döden förvisso såsom en befriare från lidandet”.

I del III av boken Skarabygden står: "Kyrkoherden C. G. Sandberg har ägnats ett synnerligen vackert eftermäle. Det var genom hårt arbete och försakelser, som han nådde prästkallet. Han var son till en ringa skomakare under Kavlås. Vid 24 års ålder vann han inträde i Fjellstedska skolan. Vid 32 års ålder prästvigdes han. Komminister i Sandhems vidsträckta pastorat i 15 år nedlade han här ett mycket värderat arbete. Under senare år, då han var kyrkoherde först i Häggum och sedan i Sjogerstad voro väl krafterna nedsatta, men han var likvisst en ivrig arbetare i sitt kall. Vid sin bortgång var han 78 år gammal. Enligt hans önskan talades ingenting om honom och hans arbete, då han begrovs".

Carl Sandberg.
Född 1839-03-23 på Värdshuset, Kaflås , Hömb (R). Död 1917-11-19 i Sjogerstad (R).
f Carl d.ä. Sandberg. Född (Åsled enl HFL) 1805-10-24 i Åsle (R). Död 1893-05-20 i Sörge, Övertorp (R). Skomakarmästare.
ff Fredrik Sandberg. Född 1767. Död 1812. Kusk vid Fårdala senare hemmansbrukare i Varv.
fm Catharina Lehman. Född.
m Johanna "Anna" Lundqvist. Född mellan 1803-06-22 och 1803-06-27 på Björkåsen, Hömb (R). Död 1885-02-10. mf Jonas Lundqvist. Född 1759-09-19 på Björkåsen, Hömb (R). Död 1843-03-31 i Varv (R).
mm Maria (Marja?) ??. Född 1774-12-23 i Tåggl. (?).

Gifte och barn
Anna Johanna Mathilda Olbers. Ansedel Född 1844 på Aske, Håtuna (B).
Död 1925 i Skara.
Gift 1872-05-17 i Västeråker (C)

  Carl Levin Emanuel Sandberg. Undervisningsråd.
Född 1873-05-06 i Härja (R).
Död 1925-12-04.

  Johanna Maria Elisabeth "Beth" Sandberg. Född 1875-03-20 i Härja (R).
Död 1943-09-15 på Lunden, Fors (P).
Begravd 1943-09-23 i Olberska familjegraven vid Fors k:a, Fors (P).

  Ester Anna Wilhelmina Sandberg. Född 1877-07-09 i Härja (R).
Död 1962-06-21 på Lunden, Fors (P).

  Fredrik "Fred" Wilhelm Efraim Sandberg. Fil lic. Kansliråd i ecklesiastikdepartementet.
Född 1881-07-06 i Härja (R).
Död från 1943.

  Ruth Charlotta Eleonora Sandberg. Född 1884-07-02 i Härja (R).
Begravd i Olberska familjegraven vid Fors k:a, Fors (P).
Död 1973-04-23 i Fors (P).


     

     

Framställd av Göran Olbers
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.

Reviderad 2009-09-02 med hjälp av Disgen version 8.2.