Olbers, Vincent
1768-1834
Kronofogde i Wäne, Bjerke Flundre mm. fögderi. Assessors titel.

Född 31/3 1768 på Karstorp, Romeleds, senare Upphärads socken (P).
Död i kolera 28/8 1834 på Anstorp, Rommele (P).

Vincent var 6 år när hans far dog och mamman gifte om sig när han var 11. Familjen fortfor dock att bo på Karstorp.

När Vincent var 22 år, 1790 hade han flyttat till Nils Ahlberg d.y. på Åsbräcka. Han var där skrivare. Vincent hade valt den juridiska banan och 1796, sex år senare, finner man honom som kronobefallningsman boende på kronodomänen Häggsjöyr i Fuxerna, Upphärad.

På Åsbräcka hade han emellertid funnit sin tillkommande, den nio år äldre Juliana. Han gifter sig, 29 år gammal, 1797 och deras två söner föds på Åsbräcka åren därpå.

1802 inköpte han egendomen Hellestorp men själv hade han emellertid efter giftet flyttat in på frälsehemmet Lunden (1 mtl.) 1801, förvärvad genom hustruns arv och egen lösen. Möjligen efter att där ha låtit uppföra det nuvarande bostadshuset.

1812 dör en bror till hustrun Juliana hastigt i Göteborg vid ett olycksfall. Några år senare 1815 har dennes änka och två döttrar Chatarina, Maria Fredrika och Abela också fått bostad på Lunden. Flickorna är då i 15 - 20-årsåldern.

Från 1813-14 tituleras Vincent assessor i husförhörslängderna.

1815 dör Vincents egen hustru, 56 år gammal och han blir änkeman. Vincent bor kvar på Lunden med sina två söner, nämnda änkefru Chatarina Ahlberg med sina två döttrar och brukligt tjänstefolk. En piga som kommer in i hushållet 1816 är Helena Larsdotter 19 år. Sönerna bor bara tidvis hemma eftersom de efter att ha haft egen informator och studerat i näraliggande internat på Velanda nu börjat studera i Skara.

1819 får änkemannen Vincent en son med sin piga Helena. Sonen och Helena bor i början troligen hos morföräldrarna på Solberga Övergård. Det närmare förloppet är ännu inte klarlagt. Vincent fortfar att vara ägare till Lunden ända till sin död, men från 1825 har han flyttat därifrån till näraliggande Anstorp i Rommele församling och bor där enl. HFL tillsammans med "hustru" Helena och sonen Carl ända fram till sin död 1834. År 1835 står äldste sonen häradshövding Johan (Jan) Nicolaus Olbers som ägare till Anstorp men 1840 är gården såld till en Hans Andersson.

Proband
Vincent Olbers,
1768-1834
f Johan / Jan /Jean Peter / Petrus Olbers. Född 10/5 1730 i Tyska församlingen, Göteborg. Död 3/4 1774 på S:a Helena. Förste styrman i Ostindiska Kompaniet; Godsägare.
ff Daniel Nicolaus Olbers. Född ../2 1687 i Stockholm. Död 21/5 1731 i Göteborgs Tyska församling (O). Sv. handelsagent i Amsterdam och senare stadsmäklare i Göteborg.
fm Alida Elisabeth du Bucquoy. Född 11/11 1696 i Amsterdam. Död mellan 1746 och 1747 i Göteborgs Tyska församling (O).
m Catharina Sahlberg. Född ca. 1739. Död 28/9 1802 på Lunden, Fors (P).  
 

Gifte och barn
Juliana Christina Ahlberg.
Gift 19/2 1797 på Åsbräcka
  Jan / Johan Nikolaus Nils Olbers.
  Anders Levin Olbers.
Helena Larsson.
Sambo
  Carl Olbers.

     

Reviderad i december 2008 av Göran Olbers. Se släktöversikten.