Olbers, Hjalmar Willgott
1848-1914

Apotekare i Nederkalix.
Född 11/10 1848 på Tösslanda, Fuxerna (P).
Död 6/4 1914 i Uppsala.


Efter privat undervisning i hemmet genomgick Hjalmar tre klasser i Uddevalla Högre Elementarläroverk. Han blev elev på Varbergs apotek 1862 (hos sin moster Lydias man, apotekaren Santesson) och tog där farmacie studiosiexamen 1868. Han arbetade sedan som studiosus hos apotekaren Beckman i Strängnäs 1870, apotekaren Hallberg i fädernebygden Lilla Edet 1871 och hos apotekaren Oscar Leon Björkbom på apoteket Enhörningen i Göteborg 1872. 1876 flyttade han från Göteborg till Hälsingborg och började där på drogerifirman Lippman & Geffchen. Han kom sedan till apoteket Svanen i Stockholm (Gamla Stan) men avlade sin apotekarexamen Varberg 1885.

I Stockholm tjänstgjorde han som examinerad apotekare på apoteket Fenix åren 1885-1893 med titeln provisor.
Hos sin bror Alarik Olbers i Stockholm, fann han också bland dennes styvbarn sin tillkommande, Ellen Bähr. De förlovade sig i febuari 1888.

I december 1892 fick Hjalmar personligt apotekarprivilegium för apoteket i Neder-Kalix och flyttade från Stockholm i augusti 1893. Ett år efter det var han åter i Stockholm för att gifta sig med Ellen. Därefter reste de tillsamman till Nederkalix där de efterhand fick alla sina barn.

I Nederkalix var han ledamot av komunalnämnden och åren 1901-1902 landstingsman. Han arbetade där i flera år men 1907 fick han tjänstledigt från skötseln av apoteket, pga ohälsa.
Familjen flyttade därefter till Uppsala till Sturegatan 17.
Hjalmar dog i Uppsala sju år senare på våren 1914 och begravdes i Uppsala.

Hjalmar Willgott Olbers. Född 11/10 1848 på Tösslanda, Fuxerna (P). Död 6/4 1914 i Uppsala. Apotekare i Nederkalix. f Elam Willgott Olbers. Född 17/10 1816 på Tösslanda, Fuxerna (P). Död 12/2 1895 i Lomma. Adjunkt vid Alnarps Lantbruksinstitut i Lomma från 1863. ff Jacob Olbers. Född 18/9 1763 på Lindholmen, Lundby (O). Död 10/4 1830 på Tösslanda, Fuxerna (P). Sjökapten i Ostindiska Kompaniet och direktör vid Trollhätte kanalbolag.
fm Elisabeth (Elise) Larsson. Född 22/6 1789 på Ingetorp, Solberga socken, Bohuslän (O). Död 6/6 1868 i Lund.
m Lovisa Adamine Sandegren. Född 23/4 1818 i Prästgården Kareby (O). Död 15/1 1880 i Alnarp. mf Jakob Sandegren. Född 28/1 1766 i Foss (O). Död 1841. Kontraktsprost i Fjäre och Viske kontrakt Veddige (N. Halland).
mm Anna Louise Rhodin. Född 30/6 1789 i Solberga. Död 10/6 1873 i Varberg.

Gifte och barn
Ellen Sofia Matilda Leonora Bähr.
Gift 9/7 1894 i Stockholm.
  Sofia Elamina "Ella" Olbers.
  Ernst Willgot Olbers.
  Anna Sofia Olbers.
  Alf Hjalmar Olbers.
  Karl Erik (Putte) Olbers.
  Kerstin Sofia Olbers.

     

Framställd/reviderad i januari 2018 av   Göran Olbers.

Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.