Elam Willgott Olbers Memoarer

Kontakt

Efter mycket arbete är nu Elam Willgott Olbers memoarer renskrivna. Han levde mellan 1816 och 1895 och var son till sjökaptenen Jacob Olbers och dennes andra hustru Elisabeth (Elise) Larsson. Elam föddes på säteriet Tösslanda i Fuxerna i Lilla Edet-trakten (P). Såsom ende överlevande son ärvde han gården när fadern gick bort. Han slutade dock sina dagar i Lund efter att i slutet av sitt yrkesliv ha varit lärare på Alnarps Lantbruksskola (se ansedel). 

 

På ålderns höst skrev han ned sina levnadsminnen för sina barn.

 

Han börjar med att berätta vad han vet om sin far och farfar liksom om sin mors släkt Torbjörnsson och Rhodin från Solberga (O). Sedan berättar han om sina barndomsminnen och påbörjade studier i hemmet för olika informatorer tillsammans med jämnåriga kamrater liksom om familjens umgänge i trakten när han var liten. En ingående beskrivning av rum och möblering på Tösslanda görs också.

 

1830 dör fadern och det innebär stora förändringar i hans liv. Modern beslutar att arrendera ut gården och att flytta med Elam till Uppsala för att han där ska studera först som gymnasist sedan på akademisk nivå. Under åren här gör han också sin beväringstjänst.   

 

1839 återkommer han till Tösslanda och påbörjar en total ombyggnad av säteriets byggnader. Detta görs bl.a. för att han nu ska ingå äktenskap med Adamine Sandegren, prostdotter i Veddige (N).

 

Hon föder honom sju barn på Tösslanda innan de tillsammans beslutar att flytta ned till Lund och Alnarp i slutet av 1850-talet. Orsaken till det är att Elams intresse för geologi lett till att han på uppdrag börjat göra geologiska kartor. Detta leder i sin tur till att han får en lärartjänst på Alnarp.

 

Många av de människor han träffar beskrivs närmare vilket borde kunna vara av intresse för de som har släktanknytning. Informatorn Carl Olof Björling sedermera biskop i Västerås stod honom mycket nära. Även traktbesök av kung Carl XIV Johan nämns vid flera tillfällen. Vidare beskrivs studentlivet i Uppsala ingående samt resor och olika platser inte minst trakten kring Lilla Edet, Veddige, Gävle m.fl.

 

Här nedan finns indexregistret som ger en uppfattning om hur ofta och mycket olika personer och platser nämns.

 

Hela skriften är på 78 A4-sidor plus 7 bilagor med släktöversikter samt 115 förklarande fotnoter.

 

För att kunna finansiera framtagning av en kommande större släktbok säljs kopior av memoarerna.

 

En komplett omgång med alla sidor inkl. bilagor i en pärm kostar 300:- inklusive leverans inom Sverige. Enskilda sidor kostar 10:- styck såsom pdf-filer vilka levereras med e-post.

 

Uppgift om adresser för beställning finns på min hemsida. Du kan också höra av dig den vägen för eventuella frågor om innehållet.       

 

Stockholm i oktober 2010

Göran Olbers

 

Person- och Platsregister

Alla i texten nämnda personer eller platser är här ej upptagna. Kvinnor kan finnas upptagna antingen under födelsenamn eller under namn som gift.

Personer

Platser

Afzelius

Arvid August, 35

Beate, 35, 54, 60

Ahlberg

Abela, 28

Anders, 28

Anna Mariana, 3

Bengt Julius, 10, 12

Clas Henrik, 10

Clas, internatskolechef, 9, 10

Ernst, 17

Fredrik, 26

Jacob, 10, 12, 13, 32

Maria, 9, 10

Marianne, 29

Nils Levin, rektor, 10, 23

Nils Levinius, provinsialläkare, 9, 32

Nils Ludvig, 26

Viktor, 26

Vincent, 23, 26

Ahlberger

Harald, studiekamrat, 56

Ahlströmer

Jonas på Haneström, 28

Nils på Haneström, 28

Oscar på Haneström, 29

Patrik på Haneström, 28

Almqvist

Carl Jonas Love, 65

Andersson

Byggare boende nära Lunden, 63

Carl, Elams morbror, 47

Ankarkrona

Axel, 40

Otto, 40

Sofie, 41

Teodor, 40

Annerstedt

Ture, 42, 43, 53, 55

Aurivillius

Vilhelm, studiekamrat, 42

Backman

Charles, 7, 28

Johan, justitieråd, 36, 37, 55, 62

Bagge

Johanna, 7

Olof Daniel, studiekamrat, 58, 65

Samuel, 7

Beckman

Johan, 6, 7

Bengtsson

Johannes, torpare vid Karlsbacke, 68

Bennet

Emma, friherrinna, 64

Bergstrand

Carl Henrik, 59

Berlin

Nils Johan, 55

Bernadotte

Carl IX Johan, 31, 32, 33, 44, 51, 52, 56, 57, 60

Oscar, 31, 44, 52, 67

Björling

Carl Olof, informator senare biskop, 5, 21, 23, 24, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 59, 70

Emanuel, matematiker, 35

Kristina Margareta, 42

Bogren

Arrendator av Tösslanda, 58

Boije

Brita Maria, 8

Boström

Johan Herman, studiekamrat, 21, 22

Boustedt

Anna Fredrika, 26

Clara, 26

Johannes Andersson, 26

Bratt

Filip, släkting och kamrat, 46, 56, 57, 58, 59

Harriet, 46, 54, 59

Marie, 57

Natalia, 46, 57

Bring

Ebbe Gustaf, 39

Ulrica, 39

Brusewitz

Oscar, studiekamrat, 56

Butsch

Johan Albert, 40, 46, 58

Collén

Justus, 49

Cornéer

Samuel August på Uttersåker, 26

Cronsjoe

Anna Christina, 3

Dalgren

Christina, 38, 46

Damm

Christina, 10

Danielsson

Erik, åbo vid Blixered, 68, 69

de Geer

Carl på Lövsta, 42, 45, 54

Delin

Prost i Hjertum, 64, 73

Eiserman

Alfhild, 9

Anna Britta, 47

Artur Ragnar, 9

Blenda, 9

Hugo, 9

Hulda Anina Heliodora, 9

Jacob Samuel, 9, 31, 46, 58

Lisa, 64

Rosaura, 9

Ulla, 70

Ekerot

Lille målaren, 11, 12, 13, 14

Ekström

Vollrat, studiekamrat, 56, 61, 66

Emanuelsson

Per Jakob, 45

Engelhart

Sara Dorotea, 10

Erdman

Axel, 71

Eriksson

Elise, prostdotter i Hjertum, 38

Erika, prostdotter i Hjertum, 26

Gustav, prostson i Hjertum, 24, 26

Nils, prostson i Hjertum, 26

prost i Hjertum, 23, 26

Fahlcrantz

Erik, 53

Flach

Sigismund (Sigge), 64

Fåhreus

Olof Immanuel, landshövding, 70, 71

Gammelin

Niklas, studiekamrat, 56, 61, 65

Geijer

Erik Gustav, 60, 65

Gibson

Edvard, studiekamrat, 48

Granberg

Lovisa, 22, 37, 44

Lovisa, hushållerska på Tösslanda, 15

Per Adolf, boktryckare, 15

Grave

Jeanette, 41

Grubbe

Emma, 41

Fanny, 41

Ida, 41

Lina, 41

Margareta Johanna, 54

Samuel, professor, 41, 45, 49, 53, 54, 55, 57, 65, 67

Vilhelm, 40, 41

Grundell

Fredrik Benediktus, informator sedan kyrkoherde, 20, 31

Hartman

Karl Johan, 42

Heijl

Prost på Frillesås, 48

Hellberg

Amelie, 47

Johan Carl, 45

Mina, 47

Hjortsberg

prostinna, 39

Holm

Johannes på Karls backe, 15, 24, 35, 68

Hwasser

Israel, professor, 42

Jonsson

Anders i Ängarne, 25

Kihlman

Betty, 37, 38, 42, 46

Edvard, 46

Gustav, 46

Janne, 46, 47

Johan Jörgen, 46, 47

Malvina, 46

Knös

Anders, 32, 43, 45, 65

Carl Johan, 43

Emma, 43

Gustaf, 30

Thekla, 30, 39, 41, 45, 53, 54, 57, 60

Kosboth

postmästare i Vimmerby, 34

Kramer

Robert, landshövding, 60

Kullenberg

Jonas, dansmästare, 41

Kylberg

Lars Vilhelm, 9, 10, 32, 70

Ladau

Prost i Värö, 48

Lagerlöv

Målare i Lilla Edettrakten, 66

Lamberg

Carl, studiekamrat, 46, 48

Landerstedt

Johan Fredrik, informator sedan kyrkoherde, 20, 24, 26, 27, 31

Larsson

Anders, häradsdommare, 8

Anna, 8, 9

August, 8

Axel, 59

Carl, 8, 9

Elias, 8

Elise, 1, 7, 8, 9, 34, 37, 39, 42, 54, 57, 59, 62, 65, 67, 68, 70

Karin, 8, 30, 38, 39, 44

Lars, 8

Marie, 8, 9, 15, 22, 33

Peter, 8, 9

Lidell

Klas, studiekamrat, 56

Lundgren

Sven Anders Bernhard, 72

Maule

Elisabeth, 3

Moebius

Johan Peter, informator sedan pastor, 20

Molin

Karl, studiekamrat, 56, 65

Myrberg

Adolf, studiekamrat, 56

Myrman

Ulla, hushållerska, 53, 68

Möller

inspektor på Tösslanda, 7

Nathorst

Professor vid Alnarp, 72

Nycander

Carl Axel, 28, 69

Olbers

Alfhild, 72

Alida, 30

Anders, 23

Anna Elisabeth (Betty), 7, 31

Anna Lisa, 32

August, 17

Axel, 28, 64

Carl August, 42

Christian, 8, 39

Christina Elisabeth (Betty), 28

Cornelius, 27, 64

Daniel, 27

Emelie, 28

Ernst, 71

Göran, 1

Hildur, 22

Jacob, 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 53

Jan (Johan), 29, 37, 58, 64, 70, 71

Levin, domprost, 4, 22

Levinius, sjökapten, 3

Vilhelm Teodor, 22, 25, 33, 34, 35, 36

Olsson

Anders, i Tösslanda, 25, 33

Anders, torpare på Karlsbacke, 68

Johannes, dräng på Tösslanda, 68

Lars, i Tösslanda, 25, 33, 62

Murare i Lilla Edet-trakten, 63, 65, 66

Palmblad

Vilhelm Fredrik, 45, 49, 65

Pasch

fabrikör från Norrköping, 69

Persson

Hans, torpare i Nolängen, 68, 69

Pihlgren

Arrendator på Tösslanda, 58

Prytz

August, studiekamrat, 22, 24, 25

Carl, studiekamrat, 22, 24

Rabe

Alida, 29

Anna Christina, 27

Emil, 29

Gustav, 10, 29, 42, 51, 53, 56

Julius, 29, 71

Lars Reinhold, 29

Laura, 29

Rabenius

Teodor, 40

Renman

Efraim, 8, 39, 44, 55, 57

Rhodin

Alfred, 8

Andreas, 38

Britta Sofia, 57

Elias, 39

Erik Magnus, 38

Hans, 32

Johan Adam, 8

Maria, 10

Niklas, 8, 30, 39

Ossian Viktor, 8

Torbjörn, 6, 31

Ribbing

Axel, 40

Fredrik, 40

Rudberg

Fredrik, 55

Sahlström

Sara Johanna, 27, 28

Salander

Kyrkoherde i Forshälla, 48

Samzelius

Jöns Larsson, informator senare bruksföreståndare, 33

Sandberg

prostinna, 39

Sandegren

Adamine, 7, 47, 48, 62, 64, 66, 68

Agnes, 47, 63, 64, 66, 67

August, 9, 47, 64, 67

Charlotta, 9, 47

Fritz, 47

Jacob, 9, 47

Jacob jr., 67

Julie, 47

Otilda, 47

Victor, 47

Santesson

Anna, 8

Carl, studiekamrat, 56

Schale

Henning, studiekamrat, 21, 22, 63

Schröder

Erik Axel, 45

Schwarts

Henrietta, 54

Schönherr

Carl Johan, 30, 58

Gabriella, 43

Sellén

Jonas, 45

Skarstedt

Carl Vilhelm, 45

Sparre

Erik J., studiekamrat, 51

Erik Josias, 36

Staaf

Jakobina (Jaquette), 28

Stjernstam

Lotten, 41

Stjernstedt

Augusta, 41

Hedda, 41

Stjernsten

Carolina, 42

Karl Jonsson, 42, 43

Reinhold, 42

Ström

Hans, 27

Jacob Bernhard, 53, 58

Jakob, 53

Louise, 26

Sundberg,

     informator, 3

Svanberg

Lars, kemiprofessor, 41

Svangren

Apotekare i Lilla Edet, 26, 33, 63, 64, 65, 66

Emilie, 67

Svensson

Lars , hemmansägare på Solberga, 68, 73

Lars, torpare vid Blixered, 70

Syllberg

Beata, 27

Tollin

Ferdinand, 35

Torbjörnsson

Anna, 8

Johan, lagman, 8

Johan, prost i Lundby, 10

Lars, talman, 8, 15, 37

Marie, 36

Torell

Otto, professor, 71, 72

Trana

Leopold, kurator, 57

Tärnsten

Carolina, 43

Ullgren

Olof Svensson, 28

Uppström

Anders, informator sedan e.o. professor, 21, 53

Walmstedt

Lars Edvard, studiekamrat, 41

Lars Peter, 45

van der Burgh

änkefru, 39

Varenius

Axel, 66

Petter, komminister, 56, 63, 64, 67

Vedberg

Lina gift Hernlund, 26

Werming

Matilda, 31

Wingård

Carl Fredrik, ärkebiskop, 65

Winkler

           Johan, 28, 32

Virgin

Clas på Torpa, 23, 29

von Brömsen

Marie, huspiga, 68

von Heidenstam

Gustaf, fäktmästare, 41, 52, 53

von Hofsten

Karl Erland, studiekamrat, 45

von Möller

Peter Otto, ryttmästare, 71

von Otter

Sebastian, 29

von Platen

Balzar Bogislaus, 54

von Svanberg

Jöns, 52

von Zeipel

Gerolf, studiekamrat, 41, 52

Viktor, studiekamrat, 41

Våhlsedt

Fredrik studiekamrat, 21, 22, 42, 55, 56, 57

Ölisch

Edvard, 42, 67

 

Ale kommun

Fors, 63, 64, 66

Skepplanda, 63

Bohusläns Torvmossar, 71

Enköping

staden, 35

Falköping

staden, 34

Tunhem, 63

Flundre Härad

Blixered skattegård, 7, 37, 58, 69, 70

Blixereds ängar, 69

Fors kyrka, 33

Fråstad, 7, 28, 69

Haneström, 28, 29

Häggåna, 11, 27, 28, 64

Högärdet, 3, 64

Lilla Edet

apoteket, 4, 24

Holmen, 21

orten, 26, 29, 34, 37, 63, 66, 70

Ström, 21

Ströms kanal, 29, 31

Lunden, 28, 58, 63, 64

Lövås, 7

Munkeviken, 27, 63

Nolängen, 11, 68, 69

Prässeryr, 38, 73

Solberga, 7, 28, 68, 69

Torp i Hjertum, 28

Torpa, 29

Tösslanda, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 46, 47, 48, 53, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73

Uttersåker, 26

Vesten, 28

Åsbräcka, 28

Gävle

Fredriks skans, 35

gymnasiet, 34, 37, 48

staden, 34, 35, 36, 37, 47, 54, 59

Göteborg

Dahllundska huset, 7, 36

Hagströms herrekipering, 67

staden, 3, 7, 45, 46, 54, 58, 63, 64, 66, 67, 71

Hisingen

Kvillebäcken, 3

Lindholmen, 3

Hjertum

Inlands Torpe, 71

prästgården, 24, 26

Håbo kommun

Skokloster, 57

Kungälv

Romelanda prästgård, 9

Solberga

Ingetorp, 7, 8, 46, 47

orten, 8, 10

Lidköpings kommun

Såtenäs säteri, Gärdhem, 10, 70

 

Lund och Lomma kommuner

Alnarp, 1, 14, 16, 17, 18

Lund, 41, 50, 71, 72

Norum

Stenungsund

           Dyrtorp, 8, 47

Stenungsön, 37, 46, 47

Nykvarns kommun

Nykvarns pappersbruk, 22, 36

Orust

Myckleby, 20

Orust kommun

Bråttkärr, 12, 47

Sigtuna

staden, 56

Skövde kommun

Sparresäter, 30, 58

Stockholm

Drottninggatan, 8

Norra Badstugatan, 62

Stora Badstugatan, 39

Ulriksdal, 39, 57

Tierps kommun

Dannemora, 54

Fors, 42, 43, 59

Löfsta, 54

Lövsta bruk, 42, 43, 45

Tegelsmora, 54

Österby bruk, 54

Torp

tegelbruket, 63

Trollhättans kommun

staden, 32

Trehörningen/Sjölanda, Gärdhem, 29, 37

Velanda säteri, Gärdhem, 9, 12, 29, 32

Åker, 32

Uddevalla kommun

Simmersröd, Ljungskile, 12

Upplands Väsby

Rosersbergs slott, 56

Uppsala

Carl Johans park, 44

Eklundshofs värdshus, 49, 51

Gamla Uppsala, 52

Gustavianum, 53

Göteborgs nation, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 65

Kungsängsgatan, 39, 48

Odenslund, 44, 50, 52

Slottsbacken, 44

St. Pers- och Ågatan, 59

staden, 49

Stallmästargården, 53

stora torget, 48, 50, 59

Trädgårdsgatan, 43

Varberg kommun

Björkholm, 48

Frillesås prästgård, 48

Veddige prästgård, 9, 47, 48, 58, 63, 65, 66, 67

Västerås

staden, 35, 59

Ödeby kommun

skogen Käglan, 62