Bring, Anders Ebbe Ragnar
1895-1988

Teologiprofessor i Lund.
Född 10/7 1895 i Skara. Död 18/6 1988.


Studentexamen vid Växjö läroverk 1914, fil kand. vid Uppsala Universitet 1917, teol. kand vid Lunds universitet 1923, teol, lic 1926, teol dr. 1930, prästvigd 1936, docent i systematisk teologi vid Lunds universitet 1929 professor i systematisk teologi vid Åbo akademi 1930, vid Lunds universitet från 1934, LNO, teol. hedersdoktor vid universitetet i Erlangen 1952, i Århus 1953. Inspektor 1938-1962, emeritus 1962.

För mer information se
http://www.bautz.de/bbkl/b/bring_r.shtml
och för tryckta skrifter också: Lunds matrikel 1955, Västgöta nations i Lund

Anders Ebbe Ragnar Bring. Född 10/7 1895 i Skara. Död 18/6 1988. Teologiprofessor i Lund. f Gustaf Isak Martin Bring. Född 6/4 1849 i Lund. Död 29/5 1925 i Lund. Fil dr. konsistorienotarie i Lund. ff Ebbe Gustaf Bring. Född 4/7 1814 i Askersund (T). Död 12/8 1884 i Linköping. Biskop i Linköpings stift.
fm Maria Ulrika (Ulla) Erenborg. Född 19/11 1815 i Mariestad (R). Död 5/3 1901 i Stockholm.
m Hilma Lovisa Olbers. Född 23/3 1856 på Tösslanda, Fuxerna (P). Död 4/9 1944 i Lund. mf Elam Willgott Olbers. Född 17/10 1816 på Tösslanda, Fuxerna (P). Död 12/2 1895 i Lomma. Adjunkt vid Alnarps Lantbruksinstitut i Lomma från 1863.
mm Lovisa Adamine Sandegren. Född 23/4 1818 i Prästgården Kareby (O). Död 15/1 1880 i Alnarp.

Gifte och barn
(Ella) Ester Rakel Gabriella Herner.
Gift 14/11 1930 i Lund.

Reviderad i december 2008 Göran Olbers (http://www.olbers.se/jacob/0001/50.htm).
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.