Ahlberg, Nils, Levinius
1785-1861

Provinsialläkare. Född 28/11 1785 på Åsbräcka gård, Åsbräcka (P). Död (1) 29/12 1861 i Stockholm (A). Nils d.y.y. studerade medicin i Uppsala. År 1808 tog han kondition hos familjen von Zelov som just flyttat in på Högärdet efter Levinius Olbers död. Sophie von Zelow (g. von Knorring) som senare kom att bli författarrina skriver: "Herr A kom nästan alltid i förslitna urmodiga kläder, hemvävda västar och vårdslöst utstyrd till den grad att han ofta kom in med nedersta knapphålet knäppt på översta knappen emedan alla de andra knapparna voro borta och alla de andra knapphålen sönder och emedan rocken nödvändigt måste vara igenknäppt av skäl som vi alldeles förbigå. Och hans hår glämmer jag aldrig - han läste på samma tid Kant och sedan mamma en gång hört den unge mannen säga att denne Kants filosofi knappt var möjlig att reda skämtade hon mycket med A: om huruvida hans hår icke vore en avfart av denne Kants filosofi". Sophie har mestadels bara gott att säga om sin herr A. Efter avlagd Medicine Doctors- och Khirugie Magisterexamen i Uppsala 1814 blev Nils praktiserande läkare i Göteborg till 1818, blev sedan bataljonsläkare på Carlsten och stadsläkare i Marstrand 1822, provinsialläkare i Borås till 1828, d:o i Blekinge (Karlskrona?) till 1846 och i Askersund till 1858.

Av ett brev från Nils Olbers hustru Marianne 10/4 1842 förefaller det som om han både var verksam och bodde i Skara. Ett brev från hustrun daterat 5/1 1832 är daterat från Carlskrona.

Andra källor berättar om hur han tjänstgjorde såsom såsom läkare i Göteborg under koleraepedemien 1834, då han 2:ne särskilda gånger angreps så våldsamt av denna farsot att dödsannonser om honom utgavs i allmänna tidningarna. Hans hustru Betty strök dock med av farsoten. Nils blev slutligen förordnad till provincialläkare i Askersunds distrikt till 1858. (1)

I "Förteckning över Svenske Läkare År 1841" står han upptagen som Läkare vid Hillska skolan å Barnängen.

I Fredbergs Det gamla Göteborg del 1 s. 469 nämns att Nils Ahlberg arbetade så intensivt i samband med koleraepedemien i Göteborg sommaren 1834 att han insjuknade i Majornas distrikt p.g.a. överansträngning.

Nils, Levinius Ahlberg. Född 28/11 1785 på Åsbräcka gård, Åsbräcka (P). Död (1) 29/12 1861 i Stockholm (A). Provinsialläkare. f Nils d.y. Ahlberg. Född 11/8 1751 på Östad. Död i bröstfeber 21/5 1820 på Åsbräcka. Kronofogde, landskamrer i Väne, Flundre härad Älvsborg. ff Nils d.ä. Ahlberg. Född 21/1 1719 på Weckared / Vikaryd i Kullings härad. Död 20/8 1791 i Åsbräcka. Kronofogde, landskamrerare i Väne fögderi Älvsborgs län.
fm Eva Maria Skraggensköld. Född (1) 1721 i S:t Nocolai. Död 4/4 1809 på Åsbräcka gård, Åsbräcka (P).
m Lona Olbers. Född 9/5 1766 på Karstorp, Upphärad (P). Död i bröstsjukdom (1) 18/4 1819 i Åsbräcka (P). mf Levinius Olbers. Född (1) ../8 1725 i Göteborgs Tyska församling (O). Begravd tillsamman med sina tre hustrur 1804 vid Fors k:a (P). Sjökapten i Ostindiska kompaniet.
mm Elisabeth Maule. Född 27/5 1741 i Göteborg. Död *) 18/9 1778 på Högärdet, Fors (P).

Gifte och barn
Anna Elisabeth "Betty" Olbers.
Gift med sin kusin (1) 13/4 1815 på Tösselanda, Fuxerna, Upphärad (P) .
Anna Maria Berg.
Gift (2) 1836.
  Nils Axel Ahlberg.
  Thekla Maria Ahlberg.
  Karl Ernst Ahlberg.
  Ottilia Augusta Ahlberg.
  Selma Ingeborg Ahlberg.

Temporär ansedel som kommer att kompletteras och justeras under hösten 2004!

     

Framställd i augusti 2004 av Göran Olbers (se släktöversikten).
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.