Olbers, Ernst Hjalmar Maximilian
1868-1917

Avd.-chef Brand och livförsäkringsaktiebolaget Svea.

Kallades ibland "Hjalle"
Studerade i Stockholm och sedan i Skara, efter att familjen flyttat dit 1884. Han blev där student 1887.
Hjalmar gick sedan på Göteborgs handelsinstitut 1887-1888. Där bodde jämnåriga Herbert Olbers vars far var VD för Brand- och Livförsäkrings AB Svea. Båda kamraterna började arbeta där och Hjalmar blev kamrer och avdelningschef för utänska avdelningen. Vid folkräkningen 1890 uppges han vara kontorist och bo på samma adress i Gustavi församling som Herberts far Max.

Hans hälsa blev under hans sista år vacklande och efter en kort sjukdom avled han 1917. Hans fader som överlevde honom uppger att han var "en ovanligt älskvärd man, glad och livlig i umgänget, allvarlig och redbar i arbetet, en god make och far för sina barn.

Ernst Hjalmar Maximilian Olbers.
Född 23/4 1868 i Stockholm. Död 20/2 1917.
f Ernst Gustaf Ferdinand Olbers. Född 8/11 1837 i Skara. Död 25/10 1919 i Stockholm. Rektor vid Lärarinneseminarium i Stockholm fil.dr. och kyrkoherde. ff Jan / Johan Nikolaus Nils Olbers. Född 2/11 1798 i Åsbräcka (P). Död 2/4 1859 i Göteborg. Vice häradshövding, advokat i Göteborg.
fm Marianne (Maria) Anna Gordon Ahlberg. Född 1/10 1792 på Velanda säteri, Gärdhem (P). Död 13/10 1857 i Göteborg.
m Anna Elisabeth Elamine Olbers. Född 9/3 1842 på Tösslanda, Fuxerna (P). Död 8/3 1913 i Fuxerna. mf Elam Willgott Olbers. Född 17/10 1816 på Tösslanda, Fuxerna (P). Död 12/2 1895 i Lomma. Adjunkt vid Alnarps Lantbruksinstitut i Lomma från 1863.
mm Lovisa Adamine Sandegren. Född 23/4 1818 i Prästgården Kareby (O). Död 15/1 1880 i Alnarp.

Gifte och barn
Elisabeth Margareta Hallén.
Gift 3/1 1896 i Landskrona.
  Greta "Giggi" Olbers.
  Karin Olbers.
  Birgit (Bibi) Olbers.

     

Reviderad i februari 2007 av Göran Olbers (se släktöversikten).
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.