Olbers, Christian Severin
1781-1859
Faktorikapten i Kanton i Kina, senare läderhandlare i Stockholm och slutligen uppsyningsman
vid Nybrons byggande i Stockholm och materialförvaltare.
Född 25/9 1781 på Högärdet, Fors (P). Död 20/6 1859 i Jakobs församling, Stockholm.

Christian gjorde vidsträckta resor till sjöss. Han hade rykte om sig att vara modig, gränsande till oförvägen men också en utmärkt skicklig navigatör. Under denna del av sin levnad var han även en tid verksam såsom faktorikapten i Kanton. Han seglade med Göteborg som hemmahamn med eget fartyg, Cupido men efter ett skeppsbrott vid Arendal i Norge med annan befälhavare övergavs sjölivet helt och hållet. Christian bosatte sig i Stockholm från omkring 1818.

I Stockholm träffade han en änka med ärvd läderhandel, gifte sig och kom på så sätt att bli läderhandlare och ägare till den fastighet där affären låg på dåvarande St. Badstugatan. Familjen bodde på andra våningen. Nedre våningen var upptagen av bod- och kontorslägenheter tillhörande läderhandeln och av en släktings järnhandel. Sommrarna tillbringades på ett hyrt sommarställe i närheten av och underlydande Uriksdals Slott.

Mycket tyder på att Christian hade svårt att hålla sina geldenärer ifrån sig och att han till slut tvingades göra konkurs. Både fastighet och läderhandel fick släppas och Christian övergick till att vara materialförvaltare och uppsyningsman vid Nybrons byggande i Stockholm.

Christian Severin Olbers. Född 1781. Död 1859. f Levinius Olbers. Född ../8 1725 i Göteborgs Tyska församling. Död 1804.
Sjökapten i Ostindiska kompaniet.
ff Daniel Nicolaus Olbers. Född ../2 1687 i Stockholm. Död 21/5 1731 i Göteborgs Tyska församling. Sv. handelsagent i Amsterdam och senare stadsmäklare i Göteborg.
fm Alida Elisabeth du Bucquoy. Född 11/11 1696 i Amsterdam. Död mellan 1746 och 1747 i Tyska församlingen, Göteborg.
m Anna Kristina Cronsjoe. Född 17/7 1756 i Bjellerup, Skåne. Död 26/9 1781 på Högärdet, Fors (P). mf Sören Severin Cronsjoe. Född 1702. Död 1766.
Kronofogde och landskamerer i Malmöhus län.
mm Maria Magdalena Holm. Född 1706. Död 1768.

Gifte och barn
Gustava Björkman.
Gift 30/1 1819 i Adolf Fredriks församling, Stockholm
  Hildur Alida Christina Olbers.
  Axel Fredrik Levinius Olbers.
  Ernst Rudolf Theodor Olbers.
  Tekla Olivia Olbers.
  Christian Maurits Severin Olbers.
  Anna Gustava Eugenia Olbers.

     

Framställd i februari 2005 av Göran Olbers (se släktöversikten).
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.