Olbers, Axel Fredrik Levinius
1821-
Sjökapten.
Född 18/7 1821 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.

Efter sin grundutbildning och första arbeten i Stockhom blev han jungman på det svenska skeppet Calcutta 1840 och var också med om dess förlisning året därpå. Han gick en tid i amerikansk tjänst och gjorde f.ö. många sjöresor på 1850-talet, till Medelhavet, Västindien och Amerika. I Stockholm tog han sjömansexamen 1856 och blev första klassens skeppare samma år. Hans vidare kariär som sjöman gick över en styrmansbefattning och sedan som t.f. befälhavare på ångbåten John Swartz, 1866.

Vid drygt 50 års ålder var sjömanslivet slut och han blev verkmästare vid Nykvarns Pappersbruk i Thuringe socken i Södermanland, där släktingar var verksamma.

Han levde så sent som 1910 och bodde då i Stockholm.

Proband
Axel Fredrik Levinius Olbers,
1821-
f Christian Severin Olbers. Född 25/9 1781 på Högärdet, Fors (P). Död 20/6 1859 i Jakobs församling, Stockholm. Faktorikapten i Kanton i Kina, senare läderhandlare i Stockholm. ff Levinius Olbers. Född ../8 1725 i Göteborgs Tyska församling (O). Död 11/12 1804 på Högärdet, Fors (P). Sjökapten i Ostindiska kompaniet.
fm Anna Kristina Cronsjoe. Född 17/7 1756 i Bjellerup, Skåne. Död 26/9 1781 på Högärdet, Fors (P).
m Gustava Björkman. Född 22/7 1784 i Östahammar. Död 28/4 1872 i Laduårdslands församling, Stockholm. mf Anders Björkman. Färgare i Östhammar.
mm A. Catharina Skog. Född. Död 1823.

     

Framställd i februari 2005 av Göran Olbers (se släktöversikten).
Publicera inte uppgifter från dessa sidor utan att ange källa eller att först ha frågat mig.